HARMONOGRAM I PROGRAMY STUDIÓW

Harmonogram 2020 semestr letni

SYLABUS PRZEDMIOTÓW

Plany studiów dla studentów rozpoczynających naukę 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia:

Plan studiów SPU Licencjat

Zajęcia fakultatywne SPU I stopień

Studia stacjonarne II stopnia:

Plan studiów SPU II stopień

Zajęcia fakultatywne SPU II stopień

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: STUDIA POLSKO - UKRAIŃSKIE

Informacje o przedmiotach (w tym sylabusy) dostępne są na stronie USOS