Pracownicy Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Kierownik Katedry Ukrainoznawstwa dr hab. Alicja Nowak
Dyżur administracyjny kierownika Katedry Ukrainoznawstwa
wtorek 08.09.2020, 13.00-14.30
alicja.z.nowak@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Włodzimierz Mokry

 

dr hab. Agnieszka Gronek prof. UJ

a.gronek@orange.pl

 

dr Joanna Bobula

joanna.bobula@uj.edu.pl


dr Halyna Czuba

hczuba@gmail.com

 

dr Agnieszka Hawrot

agnieszka.hawrot@gmail.com

 

dr Rafał Kęsek

rafukr@o2.pl

 

dr Olga Kich-Masłej

okich@poczta.fm

 

dr Anna Michałko

anna.michalko@uj.edu.pl

 

dr Denys Pilipowicz

pilipowiczdenys@gmail.com

 

 

dr Paweł Sekuła

pawelsekula7@gmail.com

 

dr Michał Siudak

michalfr_siudak@tlen.pl

 

Sekretariat:

mgr Małgorzata Porębska

ukrainoznawstwo@uj.edu.pl