OPŁATY

Wszystkie opłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny w Sekretariacie oraz po zalogowaniu na konto studenta na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce "płatności"


Wysokość opłat:

  • legitymacja studencka - 17 zł
  • duplikat legitymacji - 25,50 zł

Wydanie dyplomu:

  • wersja polska - 60 zł
  • wersja angielska – 40zł